New to Joind.in?

Find out how we can help you make connections whether you're attending or putting on the show. Click here to learn more!
PHPCon Poland 2016

PHPCon Poland 2016

30.Sep.2016 - 02.Oct.2016
Hotel Ossa Congress & Spa****

I attended 33 people said they attended. Show »

Annual congress and integrational meetup for PHP programmers and enthusiasts, organised by Polish PHP community. Both sessions, workshops, lodging, full-board and socials are in one huge (biggest in Poland) hotel. PHPCon Poland is undoubtly the largest all-in-one PHP event in Central and Southern Europe.


Your host(s):
Dariusz GrzesistaMateusz Kamiński

30.Sep.2016

WORKSHOP Docker – od wspólnego środowiska deweloperskiego do skalowalnej aplikacji w chmurze (10:00) Rating: 4 of 5 13
WORKSHOP Bądź sprytny, bądź szybki :P, czyli warsztaty o optymalizacji i profilowaniu (10:00)
Krzysztof Skaradziński, Gabriel Filipak, Grzegorz Kawka
Rating: 0 of 5 Slides available 0
WORKSHOP Coding Dojo – Praktyka czyni mistrza (10:00) Rating: 3 of 5 4
WORKSHOP Symfony (13:00) Rating: 4 of 5 9
WORKSHOP Boost up your code with Specifications (13:00) Rating: 4 of 5 Slides available 1
WORKSHOP Hands on PHPSpec (13:00) Rating: 0 of 5 Slides available 1
TALK Object Calisthenics – 9 kroków do lepszego kodu (16:30) Rating: 2 of 5 Slides available 9
WORKSHOP Understand your application with metrics (16:30) Rating: 5 of 5 1
TALK Nasza droga do Single Sign On (SSO) w serwisie ZnanyLekarz.pl (17:30) Rating: 4 of 5 7
TALK Enterprise Integration Patterns (18:30)
Marek Sokół
Rating: 0 of 5 1
TALK Dockerized Developer Toolbox (18:30)
Michał Paluchowski
Rating: 3 of 5 4
TALK Dlaczego funkcyjność i asynchroniczność w PHP7 przyprawia o ból głowy i czy można temu zaradzić (20:00)
Witek Adamus
Rating: 4 of 5 Slides available 12
TALK Wykorzystanie komunikacji e-mail i sms w praktyce. Jak oprogramować skuteczną komunikację z Twojej aplikacji? (20:00)
Marcin Kujawski
Rating: 5 of 5 1
TALK 7 złotych zasad programisty rzemieślnika w epoce Agile i PHP7 (21:00) Rating: 3 of 5 8
TALK 10 warning signs in IT projects (21:00)
Yann Larrivée
Rating: 0 of 5 0

01.Oct.2016

TALK Starość nie radość, o dorastaniu danych w BlaBlaCar słów kilka (09:30)
Alexandru Pitis, Błażej Kraszewski
Rating: 5 of 5 4
TALK Time travelling with Event Sourcing (09:30) Rating: 3 of 5 Slides available 5
TALK GWINT: Przetwarzanie rozproszone z wykorzystaniem komunikacji asynchronicznej w grze online (10:30) Rating: 4 of 5 Slides available 19
TALK Keep your users up-to-date in real-time with WebSockets! (10:30) Rating: 5 of 5 3
TALK Discovering graph structures (11:30) Rating: 5 of 5 22
TALK PSR-7 HTTP messages in the wild (11:30)
Hannes Van De Vreken
Rating: 5 of 5 4
TALK Efekt motyla – czyli jak można pracować z systemami legacy w PHPie (12:30)
Leszek Prabucki
Rating: 2 of 5 15
TALK Jenkins vs Circle vs Travis (12:30) Rating: 5 of 5 1
TALK Skalowalne skalowanie obrazków przy pomocy PHP (14:30)
Tomasz Skręt
Rating: 2 of 5 4
TALK Zookeeper w akcji – czyli jak rozwiązywać problemy programowania równoległego w PHP (14:30)
Jarosław Kostrz
Rating: 3 of 5 Slides available 4
TALK Podejście funkcyjne w projektowaniu oprogramowania (15:00) Rating: 5 of 5 9
TALK Time Series and monitoring, listen your application (15:00)
Gianluca Arbezzano
Rating: 4 of 5 4
TALK CQRS i Event Sourcing w OLX (16:00) Rating: 5 of 5 Slides available 13
TALK The road to continuous deployment: a case study (16:00) Rating: 5 of 5 Slides available 8
TALK Machine Learning – jak zacząć uczyć maszynę w PHP (17:30)
Arkadiusz Kondas
Rating: 5 of 5 13
TALK Machine learning for PHP (17:30)
Damien Seguy
Rating: 4 of 5 4
TALK Profilowanie aplikacji PHP (18:30) Rating: 4 of 5 Slides available 6
TALK The everyday basics of Caching and Performance (18:30) Rating: 2 of 5 Slides available 5
TALK The power of logs with Monolog (19:30)
Krzysztof Skaradziński
Rating: 4 of 5 Slides available 5
TALK High quality live broadcasting with PHP (19:30)
Martin de Keijzer
Rating: 4 of 5 4

02.Oct.2016

TALK Clean architecture w OLX (09:30) Rating: 4 of 5 Slides available 5
TALK PHP development for large agile projects (09:30) Rating: 4 of 5 Slides available 10
WORKSHOP Preparing your code for PHP 7 (09:30)
Damien Seguy
Rating: 0 of 5 0
TALK Action Domain Response czyli nowoczesny MVC dla aplikacji webowych (10:30) Rating: 4 of 5 Slides available 9
TALK Big Data in the trenches (10:30) Rating: 3 of 5 Slides available 5
TALK Zmutowane PHP – testowanie mutacyjne dla początkujących (11:30)
Arkadiusz Kondas
Rating: 5 of 5 12
TALK Asynchronous processing with RabbitMQ (11:30) Rating: 4 of 5 Slides available 1
TALK Refactoring hacked (12:30)
Sebastian Malaca
Rating: 3 of 5 7
TALK Avoiding migration migraine with Doctrine migration (12:30)
Michael Simonson
Rating: 3 of 5 3
TALK Text Retrieval – jak działają wyszukiwarki tekstowe (13:30) Rating: 4 of 5 6
TALK Static Analysis of PHP Code – How the Heck did I write so many Bugs? (13:30) Rating: 4 of 5 5

02.Oct.2016 at 21:12 by Anonymous (Feedback)

Smutne, że organizatorzy niczego się nie nauczyli po zeszłym roku (wystarczy spojrzeć na komentarze: http://legacy.joind.in/event/view/3963). Chaos organizacyjny, problemy z nagłośnieniem i organizatorzy, którzy mieli to po prostu gdzieś (przykład: na jednej z prezentacji co chwila siadał mikrofon, nikt prelegentowi nie pomógł - dobrze, że to było pod koniec, to po prostu głośno mówił), w sobotę przed prelekcjami nie było rejestracji dla osób z wykupionym pakietem od soboty, a jak już się pojawiła to totalny chaos, brak gadżetów (tak trudno przewidzieć, ile osób przyjedzie...), pakiety konferencyjne "zrób to sam" i zeszłoroczne polary XL i pani o podejściu urzędniczki nie rozumiejąca, czego się ludzie czepiają.
Jednym słowem, drodzy organizatorzy: to co robicie, to nie jest już skrzyknięcie paru kolegów, żeby pokazali slajdy, tylko komercyjne przedsięwzięcie, o które trzeba zadbać. Albo przekazać pałeczkę komu innemu...

03.Oct.2016 at 10:38 by sowiq (27 comments) via Web2 LIVE (Feedback)

Niestety, moim zdaniem, organizacyjnie i informacyjnie by?a to najs?absza edycja. Przeszkadza? zarówno brak informacji na nowej stronie WWW jak i w samym obiekcie.

Przyjechali?my na warsztaty w pi?tek o 10:00. W agendzie sale by?y opisane jako red/green/blue, ale nie by?o informacji gdzie tych sal szuka? (a wielko?? hotelu nie u?atwia?a poszukiwa?). Gdyby nie to, ?e by?em na poprzedniej edycji, to raczej trudno by?oby mi je znale??. Same sale te? nie by?y oznaczone, wi?c ka?da nowa osoba pyta?a prowadz?cego "czy to warsztaty X?". Kartki z oznaczeniami sal pojawi?y si? dopiero pó?niej.

Warsztaty z Dockera, ka?dy ze 100 uczestników musi pobra? z internetu obraz... ale nie ma internetu. Co prawda organizatorzy postawili kilka sieci Wi-Fi, ale wydawa?o si?, ?e nikt nie interesowa? si? czy sieci dzia?aj?. Wi?kszo?? uczestników ratowa?a si? internetem mobilnym.

Na szcz??cie wydarzenie obroni?o si? merytorycznie, ale to ju? zas?uga prelengentów.

03.Oct.2016 at 10:44 by Piotr Olaszewski (15 comments) via Web2 LIVE (Feedback)

Ogólne jeden z s?abszych eventów na których by?em. Pod wzgl?dem organizacyjnym i merytoryczny.

Nie dzia?aj?ce mikrofony i "blinkuj?cy" projektor (akurat w czasie jednej z prelekcji, która mnie interesowa?a) i odpowiedz od "obs?uguj?cych" - "poczekajcie, nie burzcie si?" tylko prowadz?cy nie czeka?...

Ci??ko si? s?ucha kogo? kto non stop mówi 'yyyy, co? tam yyy co? tan yyy eee yyyy co? tam'.
Wydaje mi si?, ?e organizatorzy prowadz? bardzo s?ab? pre-selekcje prelegentów.

To jest konferencja dla 1000 osób a nie zebranie dla zarz?du i przedstawienie prezentacji, ?e dzia? IT pracuje.

Dodatkowo podczas rejestracji opryskliwa osoba skanuj?ca bilety maj?ca mine kasjerki z supermarketu (nikogo nie obra?aj?c) mówi?ca 'nast?pny', 'przechodzi?', 'nie sta?' - bardzo mnie to zdenerwowa?o. Do takiej pracy, powinna zosta? wyznaczona osoba, która idealnie radzi sobie z lud?mi i nie traci panowania podczas pracy pod presj?...

Organizacja przeros?a organizatorów. ?rednio wyobra?am sobie organizacje PHPCE za rok. Jestem zawiedziony.

03.Oct.2016 at 11:09 by Ex3v (4 comments) (Feedback)

Nie było źle. Całość konferencji odbieram bardzo dobrze, ale nie ze względu na organizacje, a głównie na kilka prelekcji i networking. Z przykrością podpisuję się pod słowami przedmówców - organizacja była na niższym poziomie, niż rok temu. Nie ma się tutaj co rozpisywać, wszystko co miało być powiedziane - zostało już powiedziane. Jedyne co wart w moim odczuciu dodać to stwierdzenie, że ci, którzy byli uczestnikami zeszłorocznego wydania, odnajdywali się w całości o wiele lepiej.
Byłem pewien, że dwukrotny wzrost cen idzie w parze ze wzrostem prestiżu i jakości, ale jak to już w naszym kraju bywa, wyszło jak zwykle. Wierzę jednak w organizatorów i w to, że przyszłoroczna edycja, już pod nowym sztandarem, będzie o wiele lepsza :)

03.Oct.2016 at 12:04 by ?ukasz Korczewski (5 comments) via Web2 LIVE (Feedback)

Sza?u nie ma.

Przyjechali?my w sobot? rano, rejestracji nie ma. Idziemy na prezentacje, wracamy rejestracji JU? nie ma, bo sko?czy?y si? torby czy jakie? tam inne gad?ety. #$%#$^ ma?! Impreza z prerejestracj? i organizatorzy nie ogarn?li ile osób przyjedzie?!?

Poziom merytoryczny prezentacji te? nie zachwyca? -- wprowadzenie do grafów, wprowadzenie do uczenia maszynowego, wprowadzenie do Rabbita. Do kompletu brakowa?o tylko wprowadzenia do Symfony. To konferencja dla profesjonalistów po studiach kierunkowych i z paroletnim do?wiadczeniem czy dla licealistów chc?cych zosta? programistami? Brakowa?o przynajmniej jasnego oznaczenia poziomu w programie, albo podzia?u na blok dla zaawansowanych i niezaawansowanych.

04.Oct.2016 at 13:37 by mariusz-alef-bak (21 comments) (Feedback)

Organizacyjnie nie było najlepiej (problemy z nagłośnieniem, z jednym z rzutników). Część publiczności też nie pomagała, wchodząc przez środek sali kiedy prezentacja już trwała, albo wychodząc zaraz po rozpoczęciu bloku pytań. Zdecydowanie wskazane byłoby zaznaczenie poziomu zaawansowania poszczególnych prezentacji oraz wybranie większej liczby autorów zdolnych zagłębić się bardziej w detale. Było kilka jasnych punktów, ale część prezentacji była po prostu nudna i oczywista dla osób zajmujących się programowaniem dłużej niż kilka lat. Jeżeli organizatorzy chcą się pozycjonować jako największa konferencja w tej części Europy, to potrzeba dużo więcej.

05.Oct.2016 at 22:51 by dargrze (4 comments) (Feedback)

Pozwólcie, że odniosę się do niektórych podnoszonych kwestii.
1. Organizacja mogła być lepsza. To prawda – o wiele! Tyle że problematyczna od kilku lat jest kwestia zakwaterowania uczestników w pokojach – na sprawy czasem bardzo trywialne maile tracimy ok. 80% czasu, który mógłby być poświęcony lepszemu przygotowaniu imprezy. Im bliżej imprezy, tym więcej zamian, próśb o potwierdzenia, rezygnacji i wielu innych spraw, które nie powinny zaprzątać głowy organizatorom, a co najwyżej hotelowi. Dlatego tez remedium na te problemy będzie od przyszłego roku sprzedaż wyłącznie biletów na konferencję. Kwestię rezerwacji noclegów oddamy wyłącznie uczestnikom, mając nadzieję, że da nam to czas niezbędny do lepszego przygotowania organizacyjnego.
2. Merytoryka. W tym roku, po ubiegłorocznych negatywnych opiniach na temat przesycenia prelekcjami sponsorskimi, ograniczyliśmy istotnie ich liczbę, dodatkowo naciskając sponsorów, by nawet te marketingowe były bardziej metrytoryczne. To był priorytet i uważam, że na tym polu odnieśliśmy sukces, rok do roku. Szkoda że do tej zmiany nikt z Was się nie odniósł – przynajmniej byłby jakiś cenny feedback.
2. Oznaczenie sal i info z hasłem do wifi – biorę na klatę. Moja wina, bo nie wyrobiłem się z tym do 10:00 i to mój błąd, bo chciałem zdążyć ze śniadaniem, którego później już bym nie zjadł. Potykacze stanęły ok. 10:30 i kolejni uczestnicy już nie zgłaszali problemów. Notuję i poprawię się za rok.
3. Problem z nagłośnieniem według moich informacji pojawił się jedynie na sali Red pod koniec tylko jednego z wykładów. Nie wiadomo mi nic o innych problemach. Jeśli były, bardzo proszę o bardziej szczegółowe informacje.
4. W sobotę zaraz po 10:00 wystawiliśmy recepcję ze starter-packami, które były dostępne do wyczerpania zapasów. Cytuję ANONYMOUS: „(tak trudno przewidzieć, ile osób przyjedzie…?)” – ależ dokładnie tak! Pod koniec sierpnia, kiedy zamawialiśmy gadżety (wyobraźcie sobie, że to trzeba zrobić z wyprzedzeniem!) potwierdzeń mieliśmy – uwaga – aż 460! Zamówiłem, ryzykując własny budżet – aż 900 sztuk. Ryzykując, bo wszelkie statystyki wskazywały, że tym razem będzie tyle samo lub może nawet mniej osób. Dlatego sorki, ale naprawdę nie mogę brać odpowiedzialności za to, że ludzie podejmują decyzję o przyjeździe „za pięć dwunasta”, na dzień lub dwa przed zakończeniem zapisów – a tak naprawdę jest. Stąd – najmocniej przepraszam, ale z mojego punktu widzenia ten punkt organizacyjny, jako wymagający sporego nakładu pracy na miejscu, słaby nie był. 900 starterpacków czekało na was kompletnych i gotowych do wydania, od popołudnia w piątek.
5. Ceny? Zasadniczo nie wzrosły w stosunku do ubiegłego roku. Przykład 2015: posiłki bez noclegu, wpłata po 3.08.2015, bez dodatkowych opcji to 465 netto/572 brutto. W 2016 roku 570 brutto. Przy wpłacie wcześniejszej – owszem, 412, aczkolwiek w tym roku w Early Bird sprzedaliśmy 200 sztuk po 360 zł brutto. Potem była jeszcze promocja dla PHPers (kolejnych 200 sztuk) i „Koniec Wakacji” – kolejnych prawie 100. Zatem, jak dla nas, średnia wyszła poniżej ubiegłego sezonu, a nie powyżej. Jeśli komuś zależało, mógł całkiem tanio uczestniczyć w imprezie.
Znaczący wzrost odnotowali jedynie uczestnicy indywidualni, którzy w tym roku po raz pierwszy zapłacili podatki PIT i VAT. Dlatego opisywany „dwukrotny wzrost cen” to po prostu nadużycie, by nie nazwać tego dosadniej. Ze swej strony mogę powiedzieć, że będziemy robili wszystko, by choć trochę ulżyć naszym uczestnikom i zaproponować w 2017 ceny trochę niższe, niż w tym roku. Trochę, bo jeśli wliczymy koszty wynajmu sal, 3 dużych posiłków, czy ściągnięcia zagranicznych prelegentów (których liczba co roku rośnie), plus wszystkich podatków, to cena moim zdaniem wygórowana nie jest. Z resztą – wystarczy się rozejrzeć i porównać z innymi tego typu konferencjami.
6. Arogancja w recepcji organizatorów – tak, to skandal. Pełna zgoda. Postaram się dociec, kto był winien i wyciągnąć konsekwencje. Aczkolwiek na pewno pomógłby mi bardziej szczegółowy feedback.

02.Nov.2016 at 09:45 by Michiel Rook (37 comments) via Web2 LIVE (Feedback)

My first time in Poland and I loved every minute. Very friendly people and a beautiful location. Everything was well coordinated and I had a lot of fun in general. Thanks!

Recent Feedback

© Joind.in 2019