Monads for JavaScript developer

Bartosz Szewczyk (18.May.2017 at 19:50, 35 min)
Talk at CodeteCon #2 (Polish)

Rating: 0 of 5

Skąd się wzięły monady i co mogą przynieść do języka takiego jak JavaScript. Bez wgłębiania się w teorię kategorii postaram się wytłumaczyć jakie problemy mogą rozwiązać we współczesnym frontendzie, który coraz mocniej stara się inspirować rozwiązaniami z języków funkcyjnych.

// ENGLISH

Where do monads come from and what could they bring to language such as JavaScript. Without diving into category theory I will try to explain what problems could they solve in today's JavaScript that tries to inspire itself more and more with functional languages solutions.

Who are you?

Claim talk

Talk claims have been moved to the new Joind.in site.

Please login to the new site to claim your talk

 
Comments closed.
 
No comments yet.
© Joind.in 2018