Kotlin. Catch-up, część 1.5 (nie tylko podstawy)

Hubert Kosacki (07.Dec.2017 at 18:15, 35 min)
Talk at CodeteCon #KRK3 (Polish)

Rating: 0 of 5

Prezentacja dla wszystkich, którzy słyszeli o Kotlinie, ale nie mieli okazji go jeszcze spróbować. Oprócz podstawowych funkcjonalności poruszone zostaną bardziej zaawansowane tematy i możliwości.

Who are you?

Claim talk

Talk claims have been moved to the new Joind.in site.

Please login to the new site to claim your talk

Want to comment on this talk? Log in or create a new account or comment anonymously

Write a comment

 
Please note: you are not logged in and will be posting anonymously!
= four minus zero
 
No comments yet.
© Joind.in 2017