PHP Projelerinde Test, CI ve CD Süreçleri

Mustafa İleri (20.May.2018 at 11:30, 40 min)
Talk at PHPKonf Istanbul PHP Conference 2018 (Japanese)

Rating: 0 of 5

Bir PHP projesini testleri ile beraber Docker yardımı ile sanallaştırma ve izole ortamda çalıştırarak CI ve CD araçları ile build oluşturarak deployment gibi süreçleri otomatize etme süreçlerine değinilecek.

Who are you?

Claim talk

Talk claims have been moved to the new Joind.in site.

Please login to the new site to claim your talk

Want to comment on this talk? Log in or create a new account or comment anonymously

Write a comment

 
Please note: you are not logged in and will be posting anonymously!
= five minus zero
 
No comments yet.
© Joind.in 2018