XSS Zafiyetinin Oluşumunu Anlamak ve Tarayıcı Güvenliği

Mehmet İnce (20.May.2018 at 16:30, 40 min)
Talk at PHPKonf Istanbul PHP Conference 2018 (Japanese)

Rating: 4 of 5

Günümüz web uygulama güvenliği ile ilgili hususlar arasında yıllardır popülerliğini kaybetmeyen XSS zafiyetlerini anlamak tahmin edilenden çok daha zordur. Bu sunum içeriğinde, XSS zafiyetlerinin oluşum sürecine ve özel gerçek hayat örneklerine yer verilecektir. Ardından nihai olarak yazılım geliştiricilerin, uygulaması gereken metodolojiye değinilecektir.

Who are you?

Claim talk

Talk claims have been moved to the new Joind.in site.

Please login to the new site to claim your talk

 
Comments closed.

Comments

Rating: 4 of 5

22.May.2018 at 15:58 by Mehmet Korkmaz (10 comments) via Web2 LIVE

Mehmet made clear statements about the subject. Ben dersimi aldım :)

© Joind.in 2019