Maciej Iwanowski

Comments

(Show Details)
(Hide Details)
Rating: 5 of 5 
(15.Nov.2015)
PSR-7 - the story of HTTP standard
Quite a lot of historical information on PSR-7 and related PHP-FIG work. You can even learn that not every single object in PDR-7 is immutable ;)
Rating: 5 of 5 
(15.Nov.2015)
Why Your Test Suite Sucks
Awesome talk explaining that TDD stands for Test Driven Design rather then Test Driven Development.
Rating: 5 of 5 
(15.Nov.2015)
Logs hunting!
Lots of ideas on improving your logging and ELK stack.
Rating: 1 of 5 
(16.Nov.2015)
CEO G2A.com: Dziwne.... u nas działa (S)
Seksistowskie żarty na temat hostess były całkowicie nie na miejscu i nie jestem w stanie zrozumieć jak miały pomóc w rekrutacji. Ocena kultury panującej w firmie - przez pryzmat takich wypowiedzi prezesa - jest bardzo, bardzo niska. Fajnie by było chodzić na prezentacje sponsorów, którzy mają do powiedzenia coś interesującego (przykładem może być prezentacja Szymona Skórczyńskiego z Schibsteda na temat Dockera)
Rating: 3 of 5 
(16.Nov.2015)
Przyspieszenie Symfony2 na przykładzie ZnanyLekarz.pl
Oczekiwałem więcej mięsa - np. czegoś na temat profilowania kodu, metod optymalizacji, pozytywnego wykorzystania lazy loadingu itp.

Events They'll Be At

No events so far

Events They Were At

PHPCon Poland 2015 Nov 12, 2015
PHPers Tricity #13 Dec 06, 2017
© Joind.in 2018